Google+

torsdag 1 juni 2006

Det var så här det började

Det riktiga mejeriet, juni 2000

Här ska vi bo; i alla fall om ett tag... Vi får väl börja med att ta till vara på gamla grejer, som fönster, dörrar och en del panel. Det här är ett gammalt gårdsmejeri, som förut fanns på många gårdar. Jag tror att det byggdes på 1800-talets mitt.

Det hör till gården vi bor redan bor på, men då i ett annat hus. Tanken med vår nya hus är at det ska se ut som det här gjorde en gång i tiden med likande fönster och lika långt. vi har dock redan konstaterat att vi skulle vilja att det blev lite bredare. På baksidan skulle jag vilja ha någon slags utbyggnad och det finns det ju inte heller på det här.